📌 Cookies

Cookies podmínky provozovatele

DAMI Tour s.r.o., Na Poustkách 2133/11, Praha 12 Komořany 14300, na používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory.

Ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, dále i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Co jsou soubory cookies a jejich použití

Soubory cookies jsou malé textové soubory. Ukládají se do koncového zařízení nebo paměti zařízení uživatelů webových stránek a jejich zákazníků. Soubory neobsahují osobní údaje kupujících nebo uživatelů webových stránek prodávajícího. V případě, že zákazník údaje prodejcovi poskytne v souvislosti s uzavřením právního vztahu, kupní smlouvy k nákupu zboží, můžou být takové osobní údaje zařazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Prodejce respektuje veškeré soukromí všech jednotlivců, kteří navštíví internetové stránky a veškeré informace shromážděné o našich uživatelích nebo kupujících budou použity pouze pro nákup zboží. Prodejce využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zpracování objednávek zákazníků.

Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany prodejce. Dále dává souhlas k spojení jeho osobních údajů, které v souladu s obchodními podmínkami za účelem naplnění kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Kupující tímto prohlašuje, že souhlas dává dobrovolně, je si vědom všech informací. Zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat.

Souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

Uživatel stránek je informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení. Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, např. manuálním smazáním všech jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení uloženy. Prodejce jsi vyhrazuje právo zpřístupnit vybraný obsah svých stránek jen těm kupujícím nebo uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.

Pro případ jakýchkoliv dotazů se uživatelé mohou obrátit přímo na nás kdykoliv.

Kontakt ☎ 792760508

 

Nastavení prohlížečů na práci s cookies naleznete na těchto adresách:

Mozilla: https: //support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies

Google: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Opera: http: //help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Safari: https: //support.apple.com/kb/PH17191?locale=cs_CZ

Explorer: http: //windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/block-or-allow-cookies

Pokud používáte prohlížeč google jednoduše použíjte anonymního režimu k zachování soukromí při prohlížení. Viz informace odkaz zde https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=cs

Pokud hledáte odbornější popis cookies naleznete ho zde na wikipedia https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Hezký den přeje damitour